N9-71 โต๊ะหมู่เคาเตอร์ 2 แท่น หมู่ 5 และ หมู่ 9 ไม้สัก

ราคา 42,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ฐานล่าง ขนาด กว้าง 170 cm. ลึก 160 cm. สูง 40 cm.

ฐานบน หมู่ 9  กว้าง 111 cm. ลึก 100 cm. สูง 80 cm.

ฐานบน หมู่ 5  กว้าง 60 cm. ลึก 70 cm. สูง 40 cm.

งานไม้สัก สีไม้