N7-44 ชุดโต๊ะอาหารไม้สัก+เก้าอี้กระโปรงยาว สีไม้

ราคา 65,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหาร ขนาด กว้าง 200  cm. ลึก 100 cm. สูง 80 cm.

เก้าอี้กระโปรงยาว ขนาด กว้าง 43 cm. ลึก 50 cm. สูง 110 cm.