9-83 โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก คลื่นสวรรค์ หมู่ 9 สีไม้

ราคา 33,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก สีไม้ หมู่ 9 แบ่งเป็น 2 ส่วน

ท่อนบน  ยาว 165 cm. ลึก 70 cm. สูง 70 cm.

ท่อนล่าง  ยาว 180 cm. ลึก 90 cm. สูง 40 cm.

มี 3 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้