N3-37 ตู้เสื้อผ้างานหลุยส์ 300 cm. /ตู้ผ้าเจ้าหญิง สีเสี้ยนดำ

ราคา 63,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 300 cm. ลึก 65 cm. สูง 225 cm.

มี 6 ลิ้นชัก

มี 6 บานเปิด

สามารถถอดประกอบได้