N5-13ตู้ข้างเตียง สี่เหลี่ยม 2 ลิ้นชัก 1 ชั้น ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคา 3,500.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 45 cm. ลึก 35 cm. สูง 60 cm.

ตู้ข้างเตียง สี่เหลี่ยม 2 ลิ้นชัก 1 ชั้น ไม้สัก สีเสี้ยนขาว มีให้เลือก 3 สีดังนี้
1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว