N7-43 ชุดโต๊ะอาหารกลม 100 cm. ไม้สัก+เก้าอี้หลังมน ขากลม สีไม้

ราคา 24,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหาร ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 100 cm. สูง 80 cm.

เก้าอี้ หลังมน ขากลม