N11-1 ชุดรับแขกไม้สักหลุยส์ ลายแกะดอกไม้ ชุด 8 ชิ้น สีไม้ โปรโมชั่น

ราคา โปรพิเศษ 43,999-.

ชุดรับแขกไม้สักหลุยส์ ลายแกะดอกไม้ ชุด 8 ชิ้น
ตัวยาว กว้าง 186 cm. ลึก 80 cm. สูง 88 cm.  ตัวเดี่ยว กว้าง 92 cm. ลึก 75 cm. สูง 88 cm.
ตัวกลาง กว้าง 105 cm. ลึก 65 cm. สูง 59 cm.    ตัวเทียบ กว้าง 55 cm. ลึก 45 cm. สูง 59 cm.