N9-117โต๊ะหมู่ 3 ขั้นบันไดมีผนังหลัง

ราคา 11,900 .-(ราคานี้มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะหมู่ 3 ขั้นบันไดมีผนังหลังงานไม้สัก

ขนาดกว้าง  60 cm. ลึก 50 cm. สูง 153 cm.