N9-71 โต๊ะหมู่เคาน์เตอร์ 2 แท่น หมู่ 7 และ หมู่ 9 ไม้สัก

ราคา 42,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ฐานล่าง ขนาด กว้าง 165 cm. ลึก 90 cm. สูง 80 cm.

มี 3 ลิ้นชัก มี 2 บานเปิด พร้อมติดกุญแจ มือจับคว้าน

ฐานบน หมู่ 9  กว้าง 100 cm. ลึก 70 cm. สูง 75 cm.

มี 3 ลิ้นชัก ติดมือจับโบราณสวยงาม

ฐานบน หมู่ 7  กว้าง 65 cm. ลึก 70 cm. สูง 75 cm.

มี 3 ลิ้นชัก ติดมือจับโบราณสวยงาม

งานไม้สัก สีไม้