N1-11 ตู้โชว์ สี่เหลี่ยมเล็กบานเลื่อน

ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 55 cm. สูง 120 cm.

ตู้โชว์ บานเลื่อนไม้สัก สีไม้ มี 3 สีให้เลือกดังนี้

  1. สีไม้สัก
  2. สีเสี้ยนขาว
  3. สีโอ๊ค