N1-10 ตู้โชว์ 4 บานเปิดตอนเดียว 4 ลิ้นชัก

ราคา 47,900 .- (ราคานี้มีส่วนลดหน้าร้าน)
ตู้โชว์ 4 บานเปิดตอนเดียว 4 ลิ้นชัก
ด้านล่าง 4 บานเปิดทึบ
กระจกเจียปี งานไม้สักสวย
ขนาด กว้าง 200 cm.ลึก 40 cm.สูง 220 cm.