N11-21 ชุดโซฟาแอล + ตัวกลาง ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคาทั้งชุด โปรพิเศษ 39,999-.

โซฟาตัวยาว ขนาด ยาว 226 cm. ลึก 80 cm. สูง 94 cm.

มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก

โซฟาตัวสั้น ขนาด ยาว 167 cm. ลึก 90 cm. สูง 69 cm.

มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก

ตัวกลาง ขาคู้ 2 ลิ้นชัก ขนาด ยาว 100 cm. ลึก 60 cm. สูง 40 cm.

ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ติดมือจับ  สวยงาม