N23-58เคาน์เตอร์บานหวาย 4 ลิ้นชัก 1 บานเปิด ไม้สัก สีไม้

ราคา 15,900 .- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เคาน์เตอร์บานหวาย

ขนาดกว้าง  90 cm. ลึก 45 cm. สูง 120 cm.

มี 4 ลิ้นชัก
มี 1 บานเปิด

ติดมือจับสวยงาม