N9-20 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9×9 เรียบ

ราคา 10,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาดฐานกว้าง 150 ccm. ลึก 80 cm. สูง 35 cm.

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9×9 เรียบ  มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3.สีเสี้ยนขาว