23-38 เคาน์เตอร์ 3 ลิ้นชัก เสากลึงใหญ่ ไม้สัก สีไม้

ราคา 17,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ขนาด ยาว 150 cm. ลึก 50cm. 80 cm.

มี 3 ลิ้นชัก

ติดมือจับสวยงาม