8-24 โต๊ะทำงาน สี่เหลี่ยม 200 cm. ไม้สัก สีไม้

ราคา 38,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาดกว้าง 200 cm.ลึก  90 cm. สูง 80 cm.