9-83 โต๊ะหมู่บูชา คลื่นสวรรค์ หมู่ 9 ไม้สัก สีไม้

ราคา 34,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก สีไม้ หมู่ 9 แบ่งเป็น 2 ส่วน

ขนาด รวม ยาว 180 cm. ลึก 90 cm. สูง 110 cm.

แบ่งเป็น 2 ท่อน

ท่อนบน  ยาว 165 cm. ลึก 70 cm. สูง 70 cm.

ท่อนล่าง  ยาว 180 cm. ลึก 90 cm. สูง 40 cm.

มี 3 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้

ติดมือจับ สวยงาม