N3-22 ตู้เสื้อผ้า สูงชนฝ้า งานออกแบบสั่งทำ

ต้องตีราคา

ขนาด ทำตามแบบคะ

ตู้เสื้อผ้า สูงชนฝ้า งานออกแบบสั่งทำ

 มีให้เลือก 4 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
4. สีเสี้ยนดำ