N4-11 เตียงหัวซี่เอน ไม้สัก ขนาด 6 ฟุต สีไม้

ราคา 19,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีไม้สัก

เตียงหัวซี่เอน ไม้สัก ขนาด 6 ฟุต พื้นเตียงเป็นไม้สัก หัวเตียง ท้ายเตียง พนังข้างเป็นไม้หนา

ขนาด กว้าง 188 cm. ลึก 220 cm. สูง 110 cm

ราคา 20,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีโอ๊ค
ราคา 21,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีเสี้ยนขาว
ราคา 22,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีเสี้ยนดำ

*ไม้หนา แข็งแรง*