N4-5 เตียงนอนซี่ แกะลายดอกไม้ 6 ฟุต

ราคา 15,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด 6 ฟุต พื้นเตียงเป็นไม้สัก ท้ายเตียงตรง ขาลอย

เตียงนอนซี่ แกะลายดอกไม้ มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
มีขนาดมาตรฐาน ทั้งหมด 3 ขนาด
– 3.5 ฟุต
– 5 ฟุต
– 6 ฟุต