N4-8 เตียงหัวกั้นไม้สักขนาด 107 cm.

ราคา 8,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 107 cm. ไม้สัก  พื้นเตียงเป็นไม้สัก หัวเตียง ท้ายเตียง พนังข้างเป็นไม้สัก

จากพื้นสูงถึงที่นอน  41  cm.

จากหัวถึงท้าย ยาว 211 cm.   ผนังหลังสูง 6 cm ;วัดจากที่นนอนขึ้นมา