N1-20 ตู้โชว์ 233 cm. สั่งทำตามแบบ สีไม้ งานคัดไม้เกรด A

งานสั่งทำตามแบบ และขนาด ตีราคาตามพื้นที่

ขนาดรวม  กว้าง 233cm. ลึก 55 cm. สูง 260 cm.

ท่อนบน กว้าง 233cm. ลึก 55 cm. สูง 80 cm.

ท่อนล่าง กว้าง 233cm. ลึก 45 cm. สูง 180 cm.

ด้านหน้า มีกระจกและหน้าโล่ง และลิ้นชัก พร้อมชั้นวางตามรูปภาพ

ด้านหลัง ท่อนบน เป็นบานไม้ทึบ เปิดออกได้

ด้านหลัง ท่อนล่าง เป็นบานเลื่อนไม้ทึบ

พร้อมติดไฟ ส่องสว่าง สวยงาม