N1-33 ตู้โชว์แกะลาย คลื่น งานสวย ไม้สัก สีโอ๊ค

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 56 cm. สูง 200 cm.

ตู้โชว์แกะลาย คลื่น งานสวย ไม้สัก สีโอ๊ค มี 3 สีให้เลือก ดังนี้

  1. สีไม้สัก
  2. สีโอ๊ค
  3. สีเสี้ยนขาว