N1-51 ตู้โชว์หลุยส์ ใหญ่มาก ไม้สักสีเสี้ยนดำ มี 4 ชั้น 4 ลิ้นชัก พร้อมติดไฟ ทุกชั้น

ขนาด  กว้า ง 200 cm. ลึก 55 cm.  สูง 250 cm. พร้อมติดไฟ LED ทุกชั้น

ภายในมีชั้น 4 ชั้น   ด้านล่างมี ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก