N1-59 ตู้โชว์สาวสวย ขาทึบ ไม้สัก 2 ลิ้นชักล่าง

โปร 9,999-.

ตู้โชว์สาวสวย ขาทึบ ไม้สัก 2 ลิ้นชักล่าง 1 บานเปิด

กระจก 3 ด้าน

ชั้น 3 ชั้นเป็นชั้นไม้  ด้านหลังตู้เป็นไม้

ขนาด กว้าง 60 cm. ลึก 45 cm. สูง 180 cm.