N11-10 ชุดรับแขก หลังช้างไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคา 40,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ประกอบด้วย ตัวยาว 1ตัว ตัวเดี่ยว 4 ตัว ตัวกลาง 1 ตัว ตัวเทียบ 2 ตัว
ตัวยาว ขนาดกว้าง 186 cm. ลึก 80 cm. สูง 88 cm.
ตัวเดี่ยว ขนาดกว้าง  92 cm.ลึก 75 cm. สูง 88 cm.
ตัวกลาง ขนาด กว้าง 105 cm.  ลึก 65 cm. สูง 59 cm. ตัวเทียบ ขนาด กว้าง 55 cm. ลึก 45 cm. สูง 59 cm.