N11-12 ชุดรับแขก หลังทึบตรง ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคา 38,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ประกอบด้วย ตัวยาว 1ตัว ตัวเดี่ยว 2 ตัว ตัวกลาง 1 ตัว 
ตัวยาว ขนาดกว้าง 156 cm. ลึก 69 cm. สูง 66 cm.
ตัวเดี่ยว ขนาดกว้าง  88 cm.ลึก 69 cm. สูง 66 cm.
ตัวกลาง ขนาด กว้าง 135 cm.  ลึก 66 cm. สูง 42 cm.