N11-22 ชุดรับแขกตัวแอลแบบซี่

ราคา 49,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ชุดรับแขกตัวแอลซี่ไม้สัก ไม่มีลิ้นชัก

ประกอบด้วย โซฟาตัวยาว 2 ตัว  ตัวกลาง 1 ตัว

โซฟาตัวยาว มีพนักพิงหลัง ขนาดกว้าง 180 cm. ลึก 80 cm. สูง 75 cm.

โซฟาตัวยาวตัวต่อ ขนาดกว้าง  160 cm. ลึก 80 cm. สูง 75 cm

ตัวกลาง ขนาด กว้าง 100 cm.  ลึก 60 cm. สูง 40 cm.