N11-16 โซฟาตัวแอลซี่ขาสิงห์ 3 ชิ้น

ราคา ทั้งชุด 37,400-. (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ประกอบด้วย  ตัวเดี่ยว 2 ตัว ตัวกลาง 1 ตัว

ตัวเดี่ยว 1 ขนาดกว้าง  250 cm.ลึก 65 cm. สูง 45 cm.
ตัวเดี่ยว 2  ขนาด กว้าง 100 cm.  ลึก 65 cm. สูง 45 cm.

ตัวกลาง ขนาด กว้าง 100 cm.  ลึก 60 cm. สูง 45 cm.