N11-17 ชุดรับแขกโบลิ่ง ทั้งชุด 4 ชิ้น

ราคา 38,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ชุดรับแขก โบลิ่ง ไม้สัก สีเสี้ยนขาว ตัวยาว 1 ตัว ขนาดกว้าง 200 cm. ลึก 60 cm.สูง 90 cm. ตัวนั่งเดี่ยว 2 ตัว

ตัวเดี่ยว ขนาดกว้าง  60 cm.ลึก 65 cm. สูง 90 cm.ตัวกลาง ขนาด กว้าง 100 cm.  ลึก 60 cm. สูง 40 cm.

ชุดรับแขกโบลิ่ง  สีเสี้ยนขาวทั้งชุด 4 ชิ้น มี 3 สีให้เลือก
1.สีไม้
2.สีโอ๊ค
3.เสี้ยนขาว