N11-19 ชุดรับแขกไม้สัก โซฟาตัวแอล หลังซี่+โต๊ะกลางกระจก 200+140 cm. ไม้สัก สีไม้

ชุด โซฟาตัวแอล+โต๊ะตัวกลางหน้ากระจก (ไม่รวมเบาะ)
ทั้งชุด ราคา 44,800 บาท (มีส่วนลดหน้าร้าน)
โซฟาตัวแอล หลังซี่ เรียบ  ราคา 36,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ตัวที่ 1 มีวางแขนข้างซ้ายขวา ขนาด ยาว 200 cm. ลึก 80 cm.  สูง 75 cm.
วางต่อกับตัวที่ 2 ขนาด ยาว 140 cm. ลึก 80 cm. สูง 75 cm.
(ราคานี้ไม่รวมเบาะงานสั่งตัด )
โต๊ะตัวกลาง หน้ากระจก ราคา 7,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด ยาว 100 cm. ลึก 60 cm. สูง 50 cm.
**สามารถวางสลับข้าง ตัวแอลได้**