N11-2 ชุดรับแขกโบลิ่ง เซ็ตใหญ่ สีโอ๊ค ทั้งชุด 6 ชิ้น

ราคา 62,400.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ประกอบด้วย ตัวยาว 1ตัว ตัวเดี่ยว 4 ตัว ตัวกลาง 1 ตัว
ตัวยาว ขนาดกว้าง 200 cm. ลึก 65 cm. สูง 90 cm.
ตัวเดี่ยว ขนาดกว้าง  60 cm.ลึก 65 cm. สูง 90 cm.
ตัวกลาง ขนาด กว้าง 120 cm.  ลึก 80 cm. สูง 40 cm.