N11-20 ชุดรับแขกไม้สักหลุยส์ ลายแกะดอกไม้ เบาะสีทอง สีโอ๊ค

ราคาโปร 44,999.- 

ตัวยาว กว้าง 187 cm. ลึก 57 cm. สูง 96 cm.

ตัวเดี่ยว กว้าง 69 cm. ลึก 57 cm. สูง 96 cm.

ตัวกลาง กว้าง 120 cm. ลึก 63 cm. สูง 40 cm.

ตัวเทียบ กว้าง 48 cm. ลึก 48 cm. สูง 40 cm.

*แถมฟรี กระจก โต๊ะกลาง 1 แผ่น  และ ตัวเทียบ 2 แผ่น