N11-24 ชุดโซฟาขาคู้หัวม้วน

ราคา 64,600.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
  • ประกอบด้วย ตัวยาว 1ตัว
    ตัวยาว ขนาดกว้าง 200 cm. ลึก 80 cm. สูง 85 cm.
  • ตัวยาวตัวละ 19,900 -.
  • ตัวเดี่ยว 2 ตัวตัวเดี่ยว ขนาดกว้าง  80 cm.ลึก 80 cm. สูง 85 cm.
  • ตัวเดี่ยวตัวละ 17,900-.
    ตัวกลาง 1 ตัวตัวกลาง ขนาด กว้าง 100 cm.  ลึก 60 cm. สูง 40 cm.
  • ราคาตัวกลาง 8,900 บาท