N11-3 ชุดรับแขกโบลิ่ง เซ็ตเล็ก สีไม้ ชุด 4 ชิ้น

ราคา 39,600.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
  • ประกอบด้วย ตัวยาว 1ตัว
    ตัวยาว ขนาดกว้าง 200 cm. ลึก 77 cm. สูง 90 cm.
  • ตัวยาวตัวละ 15,900 -.
  • ตัวเดี่ยว 2 ตัวตัวเดี่ยว ขนาดกว้าง  60 cm.ลึก 65 cm. สูง 90 cm.
  • ตัวเดี่ยวตัวละ 7,900-.
    ตัวกลาง 1 ตัวตัวกลาง ขนาด กว้าง 100 cm.  ลึก 60 cm. สูง 40 cm.
  • ราคาตัวกลาง 7,900 บาท