N11-4 ชุดรับแขก แขนอ่อน ไมัสัก

ราคา 11,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ไมัสักตัวนั่งเดี่ยวมี 4 ตัวมี ขนาด กว้าง 58 cm. ลึก 46 cm. สูง 69 cm. ตัวกลางมีขนาด กว้าง 60 cm. ลึก 60 cm. สูง 56 cm.