N11-15 ชุดรับแขก แขนอ่อน ไมัสัก

ราคา  15,500.-(ราคานี้ลดได้หน้าร้าน)

ไมัสัก มีเก้าอี้นั่งเดี่ยว 2 ตัว

ขนาด กว้าง 53 cm. ลึก 47 cm. สูง 71 cm

โต๊ะตัวกลางกลม 1 ตัว

มีขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 60 cm. สูง 55 cm.

ตัวยาว 1 ตัว

มีขนาด กว้าง 108 cm. ลึก 48  cm. สูง 71  cm.