N11-8 ชุดรับแขกโซฟาไม้ หลังซี่ ตีลายเส้น ไม้สัก สีไม้

🛑ราคารวม 2 ตัว ราคา 30,800.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)🛑

โซฟา นั่งยาว ราคา 20,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โซฟา เป็นซี่ตรง  ขอบผนังด้านหน้า และ ด้านข้าง ตีสายเส้น สวยงาม

ขนาด ยาว 200 cm. ลึก 80 cm. สูง 80 cm.

โซฟา นั่งเดี่ยว ราคา 9,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 75 cm. ลึก 80 cm. สูง 80 cm.