N11-9 ชุดรับแขกหลังซี่ ตัวแอล ไม้สัก สีไม้ *ไม่รวมเบาะ

฿46,800.00

ชุดรับแขก ตัวแอล + รวมโต๊ะกลาง ราคา 46,800.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) **ไม่รวมเบาะ**
เฉพาะชุดรับแขก ตัวแอล ราคา 36,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ชุดรับแขก ตัวแรกยาว มีวางแขน 2 ข้าง ขนาด ยาว 200 cm. ลึก 80 cm. สูง 75 cm.

ชุดรับแขก ตัวที่ 2 ตัวสั้น ไม้มีวางแขนจะต่อได้ 2 ทาง ขนาด ยาว 140 cm. ลึก 80 cm. สูง 75 cm.

โต๊ะตัวกลาง ราคา 9,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะตัวกลางหน้าไม้ทึบ ข้างล่างมีชั้น วางของได้ ขนาด ยาว 100 cm. ลึก 60 cm. สูง 50 cm.

**สามารถวางสลับข้าง ตัวแอลได้**