N12-6 ตู้กับข้าวสก๊อต ขาคู้ไม้สัก สีไม้

ราคา 16,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 40 cm. สูง 180 cm.

มี 6 บานเปิด

2 บาน เปิดบน หน้ากระจก ภายในโล่ง

2 บาน เปิดกลาง เป็นบานสก๊อต  ติดมุ้งลวด ภายใน มี  3 ชั้นไม้

2 บาน เปิดล่าง เป็นบานสก๊อต  ติดมุ้งลวด ภายในโล่ง

ด้านข้างเป็นไม้ทึบ

ขาเป็นขาคู้เล็ก

ติดมือจับสวยงาม