N13-1เก้าอี้ กระโปรงยาว ไม้สัก สีไม้

ราคา 3,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีไม้สัก

มีขนาด กว้าง 44 cm. ลึก 45 cm. สูง 100 cm.

ราคา 4,300.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) (ราคาสีเสี้ยนขาว)
ราคา 4,300.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) (ราคาสีเสี้ยนดำ)
ราคา 4,300.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) (ราคาสีไม้กัด)