N13-11 เก้าอี้กระโปรงยาว ไม้สัก สีเสี้ยนดำ

ราคา 4,300.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) (ราคาสีเสี้ยนดำ)

ขนาด กว้าง 50 cm. ลึก 51 cm. สูง 110 cm.

งานไม้สัก สีเสี้ยนดำ

ราคา 3,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) (ราคาสีไม้)
ราคา 4,100.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) (ราคาสีโอ๊ค)
ราคา 4,300.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) (ราคาสีเสี้ยนขาว)
ราคา 4,300.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) (ราคาสีไม้กัด)