N13-22 เก้าอี้กลมพนังหวาย ไม้สัก

ราคา ตัวละ 3,800.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เก้าอี้ไม้สักพนังหวาย งานสวย

ขนาดกว้าง 40x40x95  cm.(กว้างxลึก x สูง)

จากที่นั่งถึงพื้น สูง 45 cm.