N13-3 เก้าอี้วีเชฟ+เบาะ ไม้สัก สีเสี้ยนดำ

เก้าอี้ พร้อมเบาะ ไม้สัก
ราคา 4,200.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีเสี้ยนดำ ในภาพ
ราคา 4,100.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีเสี้ยนขาว
ราคา 4,000.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีโอ๊ค
ราคา 3,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีไม้