N14-19 โต๊ะกลาง 4 ลิ้นชักไม้สัก ทรงหีบ ติดเหล็กดำ สไตล์ลอฟท์

ขนาด กว้าง 100 x 50 x 45 cm. (กว้างxลึกxสูง)
ราคา 11,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
มี 4 ลิ้นชัก  ตกแต่งด้วยอุปกรณ์เหล็กดำ