N14-21 โต๊ะกลาง 2 ลิ้นชักมีบานเปิดด้านบน ใส่ของได้ ไม้สัก สีไม้

ราคา 9,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 100 cm. ลึก 60 cm. สูง 45 cm.

มี 2 ลิ้นชัก

บานเปิดยาว ข้างบน ใส่ของได้