N14-8 ตั่งขาคู้ ลิ้นชั้ก 2 หน้า มี 4 ลิ้นชัก ไม้สัก สีไม้

ราคา 8,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 100 cm. ลึก 60 cm. สูง 40 cm.

เป็นขาคู้  เดินลายเส้นสวยงาม

มีลิ้นชั้ก 2 หน้า รวม มี 4 ลิ้นชัก

ติดมือจับโบราณ สวยงาม