N15-12 ชุดนั่งเล่นหวาย แนวมินิมอล

รวมทั้งชุด 3 ชิ้น ราคา 17,700.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

งานไม้สัก สีแนวมินิมอล

โต๊ะกลม ราคา ตัวละ 5,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
.ขนาด 60×55 cm. สูง 60 cm
เก้าอี้  ราคา ตัวละ 5,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด 60×52 cm. สูง 85 cm.