N15-2 ชุดโต๊ะบาร์+เก้าอี้บาร์ ไม้สัก สีเสี้ยนดำ

ทั้งชุด รวมเก้าอี้ 2 ตัว ราคาพิเศษ โปร 10,999.-

โต๊ะบาร์    ขนาด ยาว 130 cm. ลึก 45 cm. สูง 100 cm.

เก้าอี้ บาร์  ขนาด ยาว 39 cm. ลึก 43 cm. สูง 94 cm.