N15-5 เก้าอี้ตัวยาวมีพนังพิง ไม้สัก

ราคา 11,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เก้าอี้ตัวยาว มีพนังพิง ไม้สัก ไม้เก่า สีเสี้ยนขาว

ขนาด กว้าง150 cm. ลึก 50 cm. สูง 90 cm.